Klicka Hunden

Nickelvägen 1
371 50 KARLSKRONA

Mobil: 073-535 27 19 (dagiset), 070-556 30 22 (Thess)

Hitta till Klicka Hunden

Följ de vita skyltarna med rosa hundar på som sitter på Nickelvägens start.

Kör på Tennvägen och ta första vägen till höger och direkt höger igen upp för backen. (1)
Följ vägen som svänger till vänster genom en parkering. (2)
Kör förbi och runt asfaltsbolaget mot en återvändsgränd (3)

 På baksidan av asfaltsbolaget ligger tre företag, vi är i mitten.
Vägg i vägg mellan Sikö Auktion & Acta Flytt. 

Du kan även följa  de blå skyltarna mot Sikö Auktion och Acta Flytt.