Behållare & Inomhussök, Juli månad

Kursen är på 4 träffar &  totalt 8 timmar

Kursnamn: NWBEIN12
Kursstart: under planering
Klockan: under planering

Datum: under planering
Kursen hålls inomhus.


950 kr