Markera Mera Måndagen 20/5 kl.18.30

Kursen är på 3 träffar &  totalt 6 timmar

Kursnamn: NWMM01
Kursstart: Månd. den 20 MaJ  klockan 18.30
Klockan: 18.30-20.30

Datum: 20/5 + 3/6 + 10/6
Kursen hålls inomhus.

750 kr