Problemutredning, 1:a tillfället

Tid: ca 90-120 minuter
Vem kan söka hjälp?: Alla som vill förändra ett beteende hos sin hund.
Mötet innefattar både samtal & praktiska övningar.

Vid första träffen får du hjälp att förklara din situation, hur du hade önskat att det hade varit och ställa frågor om varför. Jag föreslår en träning, ger dig några övningar tills nästa träff som hjälper dig att förändra din hunds beteende till något som du känner passar bättre in i ditt liv och din vardag. 

Förslagsvis träffas vi ca 2-4 veckor efter första mötet för att komma igång med din träning.

800 kr