Träningsmål

2016

HUND GREN MÅL GENOMFÖRT
SANJA Viltspår 1. Klara spåra ett anlagsprov
2. Anmäla till ett prov & starta
Apportering 1. Tträna in tollingen med föremål inför prov
2. Träna på större fåglar
2b. hitta motivationen för apportering inför prov
Hälsa & Motion Helkroppsmassage var 1 gång/månad
FESTIS Rallylydnad 1. Klara alla momenten i första klassen i rallylydnad
2. Anmäla till Nybörjarklass.
Hälsa 1. Se över ryggen och behandla med laser under ett behandlingsprogram + utvärdering.
2. Få ryggmassage 1 gång/vecka
3. Få helkroppsmassage 1 gång/månad
Motion Lära sig att simma
SODA Lydnad 1. Lära sig alla momenten i Lydnadsklass 1 & 2
1b. Länka till längre program & behålla motivationen uppe.
2. Starta på minst 3 st. Lydnadstävlingar där jag är nöjd med vi-känslan.
3. Hitta en bra startrutin för tävling.
4. Hitta en bra belöning vid tävling.
Spår 1. Spåra 600 meter med lugnt tempo & målmedvetenhet.
2. Starta ett anlagsprov
Apportering 1. Klara att söka efter 4-6 apporter i blandad terräng
2. Öka motivationen till att apportera fartfyllt & säkert.
3. Apportera vilt/fågel 1 gång/vecka
Motion & Hälsa 1. Börja konditionssimma 2 gånger/månad
2. Helkroppsmassage 1 gång/månad
3. Mjölksyremassage efter simning

 

2015

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
SANJA Lydnad
1. Klara alla 6 förflyttningarna i fjärren
2. Leta med lugn och självförtroende under vittringen
3. Vara säker på fotpositionen och hålla den
nej
Viltspår 1. Hitta spårkärnan ocj låsa den
2. Spåra i lugnt tempo i 600 meter
 ja
Apportering 1. Börja träna in tollingen med föremål
2. Träna på större fåglar &
2b. hitta motivationen för apportering
 ja
FESTIS Lydnad 1. Störningssäkra programmet för Lkl 1 & 2
2. Fokus & koncentrationsträning för 5 minuter
 nej
Viltspår 1. Skapa uthållighet i spåret, minska blodet och 800 meter
2. Fokuserad direkt från spårstart, se över startrutin
 ja
 Apportering  1a. Träna in grunderna i linjetag
1b. & Träna in grunderna i sök
2. Träna på olika storlekar av sjöfågelvilt.
 nej
SODA Lydnad 1. Hitta fotpositionen och hålla den under 6 sträckor med 4 riktningsändringar/stopp.
2a. Genomföra grunden i rutan
2b. Genomföra grunden i apportering
2c. Genomföra grunden i fjärrdirigeringens sitt/ligg
2d. Genomföra grunden i  fjärrdirigeringens ligg/sitt
 ja
Apportering 1. Klara att söka efter 4-6 apporter i blandad terräng
2. Öka motivationen till att apportera fartfyllt & säkert.
 nej
Viltspår

Agility

1. Spåra i lugnt och koncentrerat tempo under 600 meter
2. Startklar för ett anlagsprov
1. Utföra slalom med hjälp av bågar
2. Utföra Kontaktfältstoppet
 ja

2014

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
SANJA Lydnad
Startklar för Lydnadskass III
Apportering Underhålla viltintresset
Ja
Spår Underhålla nosintresset
Ja
TRICK Lydnad Startklar i Lydnadsklass 1
Agility Kunna alla hinder
Spår Bli godkänd i Appellklass Spår
FESTIS Lydnad 1:a pris i klass 1
Apportering Simtekniken skall vara godkänd
Spår
Startklar för anlagsklass viltspår.
Ja

 

2013

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
SANJA Lydnad
Starta i Lydnadsklass III
Ja
Kunna hitta positionen i Fritt Följ själv
Apportering Starta på ett Tollingjaktprov   –
Apportera stora fåglar med glädje
Viltspår Starta Anlagsklass Viltspår  –
Ja
Markera klöven tydligt.
Bruks Öka springuthålligheten för Rapport  Ja
Öka viljan att springa till okänd mottagare.
FESTIS Lydnad Starta i Lydnadsklass I   Ja
Viltspår Underhålla spårintresset  Ja
Apportering  Träna på simtekniken, så den blir bra   –Ja
 Gilla att apportera fåglar
TRICK Lydnad Inte bry sig om störningar  Ja
Kunna förflyttningarna i fjärren.
Viltspår Starta Anlagsklass Viltspår
Arbeta för att spåra mer i kärnan.

2012

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
SANJA Lydnad
Uppflyttad till klass III
Ja
Apportering Startat på jaktprov/Wt
Ja
Spår Godkänd Anlagsklass Viltspår
FESTIS Lydnad Grundträna positionen
Ja
Viltspår Lägga ett valpspår
Ja
TRICK Lydnad Grundträna positionen och apporteringen
Ja
Spår
Gå 2-4 spår för att se hur hon spårar
Ja

2011

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
SANJA Lydnad
Gå en kurs
Ja
Apportering Underhålla viltintresset
Ja
Spår Underhålla nosintresset
Ja
TEO Lydnad Bli uppflyttad till klass III
Agility Kunna alla hinder
Ja
Spår Träna längre spår för högre & elitklass
Ja
RIVER Lydnad 1:a pris i klass Elit
Agility Minska tävlandet öka träningen
Spår
Godkänd Anlagsklass Viltspår

2010

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
SANJA Lydnad
Starta i Lydnadsklass II
JaJa
Kunna hitta positionen i Fritt Följ själv
Apportering Starta på ett Tollingjaktprov  –
Apportera stora fåglar med glädje
Viltspår Starta Anlagsklass Viltspår  —
Markera klöven tydligt.
Bruks Öka springuthålligheten för Rapport  JaJa
Öka viljan att springa till Lotta.
TEO Lydnad Starta i Lydnadsklass III  Ja
Kunna förflytt. för läggande i fjärren
Agility Gå igenom ett lopp i Agility + Hoppklass I
Öka hastigheten
Bruks Starta i Lägre Klass Bruksspår Ja
Lugnet i spåret ska bli befäst.
RIVER Lydnad Kunna momentet “rutan”  Ja
Kunna förflyttningarna i fjärren.
Agility Behålla säkerheten i kontaktfälten  Ja

Lära honom att sitta kvar i start.
Viltspår
Starta Anlagsklass Viltspår
  —
Arbeta för att spåra mer i kärnan.

2009

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
SANJA Lydnad
Uppflyttad till klass II
Ja
Apportering Startat på jaktprov/Wt
Ja
Spår Godkänd Anlagsklass Viltspår
TEO Lydnad Uppflyttad till klass Elit
Agility Startat i klass I utan disk.
Ja
Spår Uppflyttad till högre klass Bruksspår
RIVER Lydnad Finputsa apporteringen i elitklass
Ja
Agility Bli säker på kontaktfält under tävling
Ja
Spår
Godkänd Anlagsklass Viltspår

2008

HUND GREN

MÅL
GENOMFÖRT
SANJA Lydnad
Gå en kurs
Ja
Apportering Underhålla viltintresset
Ja
Spår Underhålla nosintresset
Ja
TEO Lydnad Bli uppflyttad till klass III
Ja
Agility Kunna alla hinder
Ja
Spår Bli godkänd i Appellklass Spår
Ja
RIVER Lydnad 1:a pris i klass Elit
Ja
Agility Minska tävlandet öka träningen
Ja
Spår
Godkänd Anlagsklass Viltspår

2007

HUND
GREN
MÅL
GENOMFÖRT
TEO Lydnad Uppflyttad till klass II
Ja
Agility Grundträna
Ja
Spår Gå en kurs
Ja
RIVER Lydnad Pris i klass Elit
Ja
Agility Bli upp flyttad till klass III
Ja
Spår
Gå en viltspårskurs
Ja

2006

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
TEO Lydnad Gå en valpkurs
Ja
Agility känna till tunnel, gungan etc.
Ja
Spår Underhålla nosintresset
Ja
RIVER Lydnad Uppflyttad till klass Elit
Ja
Agility Ta 3 pinnar
Ja
Apportering
Starta på B-prov
Ja

2005

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
RIVER Lydnad Uppflyttad till klass III
Ja
Agility Ta 2 pinnar
Ja
Apportering
Starta på WT
Ja

2004

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
RIVER Lydnad 1:a pris i klass I
Ja
Agility Ta 1 pinne
Ja
Apportering
Gå en kurs
Ja

2003

HUND GREN
MÅL
GENOMFÖRT
RIVER Lydnad Positiv kontaktträning
Ja
Agility Gå en kurs
Ja
Apportering
Grundträning
Ja