TIPSHUND

Tipshund är en hund i koppel/lina som söker efter försvunna människor med hjälp av en smeller*.

Vi tar uppdrag från Missing People, Polisen och Privatpersoner.

KONTAKT
Kontakt: klickahunden@gmail.com 

Mobil: 070-556 30 22 (Therese)

___________________________________________________________________________________

*En smeller är en behållare som hunden luktar på för att identifiera doften som den skall söka efter.
Innuti den finns en bit tyg eller lite hår från personen som är försvunnen.

Ett Tipshundsekipage är ett välutbildat team som har stor kunskap i smellersökning av människa.
De har giltlig och uppdaterad HLR utbildning för människa.
Tipshundar är specialutbildade inom olika inriktningar men grunden på människa har de alla.

Ett tipshundsteam består alltid av 2 personer per hund.
En tipshundförare - håller i linan och känner hundens signaler
En tipshund - söker efter smellern
En tipshundsanalytiker - läser tipshundens signaler.

Tipshund är skapat och ägs av Therese Welander  & Inger Borg.
Tipshund är skyddat under upphovsrätten och innehar copyright.

____________________________________________________________________________________

VI HJÄLPTE TILL
Våren 2019 - Blekinge
Dygn 4 från försvinnandet gick vårt Tipshundsekipage ut och sökte efter försvunnen människa på redan sökt mark av MP och Polishund.
- Vi pekade ut exakta platsen efter ca 3 timmars sök från sista kända ställe.
Platsen var då redan genomsökt utan fynd men efter ytterligare en sökning skulle finna människan ligga i vattnet på angiven, av tipshunden, plats.