Klicka Hunden startades upp November 2011. Visionen var då att påverka min egna vardag och arbeta med det som jag älskar mest, hundar! Samtidigt som jag att jag ville dela med mig av mina kunskaper jag samlat på mig under åren som aktiv och engagerad instruktör.

 Jag brinner mest för att hjälpa ekipage som behöver nya idéer kring olika problematiker, i alla olika situationer som vardags-, tränings- och tävlingsmässigt.  

För mig är det viktigt att på ett enkelt och tydligt tillvägagångssätt visa hunden vad jag önskar från den och få hunden att förstår vad som förväntas av den, oavsett situation. Genom att stärka hundens självkänsla vill jag få fram en trygg och stabil grund, där tilliten byggs upp mellan dig som människa och din hund. Jag ser inte att lösningen sitter rent psykiskt eller fysiskt, utan är blandningen av många olika komponenter.

____________________________________________________________________________________________________________________________

"Därav strävar jag alltid efter att skapa en helhet 
där du kan få del av hundens psykiska och fysiska möjligheter att utvecklas 
till den familjemedlem du önskar oavsett ambition."
/ Thess, Klicka Hunden"Hunden är en individ som skall respekteras för vad den är. 
Det är först när hunden frivilligt arbetar med oss, 

som vi kan se dess fulla potential." 
/ Thess, Klicka HundenKlicka Hunden är med i Sveriges Hundföretagare (f.d. IMMI) som första hundmassör någonsin!
Våra tjänster Hundinstruktör, Hundpsykolog och Hunddagiset är också godkända och H-märkta.