Klicka Hunden startades upp November 2011. Visionen var då att påverka min egna vardag och arbeta med det som jag älskar mest, hundar! Samtidigt som jag att jag ville dela med mig av mina kunskaper jag samlat på mig under åren som aktiv och engagerad instruktör.

Jag brinner mest för att hjälpa ekipage som behöver nya idéer kring olika problematik, i alla olika situationer som vardags-, tränings- och tävlingsmässigt. Jag har valt att fokusera min träning kring hundens känsla och hur hunden blir hanterad och bemött. 

För mig är det viktigt att på ett enkelt och vänligt tillvägagångssätt visa hunden vad jag önskar från den och få hunden att förstår vad som förväntas av den och att den har möjlighet att säga paus, oavsett situation. Genom att stärka hundens självkänsla vill jag få fram en trygg och stabil grund, där tilliten byggs upp mellan dig och mig som människor och din hund. Jag ser inte att lösningen sitter rent psykiskt eller fysiskt, utan är blandningen av många olika komponenter där känslan har huvudrollen.

Under åren har företaget utvecklas och idag har vi sex stora grundpelare i företaget. 

 • Kurser & Utbildningar
 • Dagisverksamhet
 • Frisörsalong
 • Problemkonsultering
 • Friskvård, massage & Laserbehandlingar
 • Yrkesutbildningar

Sveriges Hundföretagare

Enda branschorganisationen som kvalitetssäkrar företag som arbetar mot hund och hundägare.

Klicka Hunden är med i Sveriges Hundföretagare (f.d. IMMI) som första hundmassör någonsin!
Våra tjänster Hundinstruktör, Hundpsykolog, Hundfrisör och Hunddagiset är också godkända och H-märkta.

 • Hunddagis
 • Hundfrisör
 • Hundinstruktör
 • Hundmassör
 • Hundpsykolog

Ägare av Klicka Hunden och ansvarig att all verksamhet i Klicka Hundens regi utförs enligt Sveriges Hundföretagares regler och riktlinjer.