26/10, 2023

Sommarpäls

S O M M A R P Ä L S
Många hundar byter päls just nu till sommarpäls. Det märker du genom att det behövs dammsugas oftare, klappar du hunden får du löst hår i handen eller när hunden skakar sig flyger det hår från pälsen.

Hos oss på Klicka Hunden kan du beställa utfällniggsbad. Då kardar vi bort det döda, lösa håret och därefter badar och fönar vi hunden.